FANDOM


Rotk25 gallery-2

Wielki Róg – róg, wykonany z rogu bawoła Arawa, okuty w srebro i pokryty napisami. Przechodził on w posiadanie w Gondorze z ojca na syna, w rodzie dynastii namiestników. Dźwięk wydobywający się z rogu mogli usłyszeć przyjaciele trąbiącej osoby. Jego ostatnim posiadaczem był Boromir, syn Denethora II, ale dzieło to zostało przepołowione ciosem orkowej broni.