FANDOM


Entowie

Artystyczne przedstawienie Wiecu Entów - autorstwa Penfield06 (DeviantArt)

Wiec Entów – spotkanie, podczas którego entowie omawiali sprawy ważne dla lasu Fangorn i swojej rasy. Wiece były prowadzone w języku entów. Odbywały się w Zaklętej Kotlinie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.