FANDOM


Sarati2

Fragment zapisu sarati

Sarati – pismo, opracowane przez Rúmila z Tirionu. Pierwsze pismo quenejskie. Później pismo to rozwinął Fëanor do postaci tengwaru.

W piśmie tym każda spółgłoska była reprezentowana przez pełną literę (sarat), podczas gdy samogłoski oznaczano, z lewej lub prawej strony spółgłosek mniejszymi znakami zwanymi tehtar. W quenyi spółgłoski wypowiadano ciszej niż samogłoski, które stanowiły modyfikator. W piśmie opuszczano literę 'a' jako najbardziej popularną. Było więc to pismo zgłoskowe, lub wręcz sylabiczne. Spółgłoska stanowiła podstawę tworzenia sylaby rozwijaną w różny sposób zależnie od samogłosek. Dlatego każda sylaba była notowana przez jedną sarat z modyfikacjami w postaci tehtar.

Z racji tego, że elfowie byli oburęczni, nie został wyróżniony żaden kierunek pisma. Zapisywano go więc od prawej do lewej, od lewej do prawej lub naprzemiennie, a także z góry w dół kolumnami od prawej lub od lewej strony. Wprowadzano też liniaturę, która mogła, ale nie musiała porządkować tekst. Niekiedy też w formie ozdobnej zapisywano litery zdwojone przez odbicie lustrzane, szczególnie w układzie pionowym.