FANDOM


Dziewięć pierścieni

Królowie obdarowani pierścieniami

Pierścienie Ludzi, Dziewięć PierścieniPierścienie Władzy, wykute przez Celebrimbora w Ost-in-Edhil w Eregionie w Drugiej Erze z inspiracji i przy udziale Saurona pod imieniem Annatara, przeznaczone dla wpływowych ludzi, podległe władzy Jedynego Pierścienia. Zostały przejęte przez Saurona czyniąc z właścicieli Nazguli.

Nie wiadomo kim byli wszyscy ludzie posiadający pierścienie. Wiadomo że trzech było Numenorejczykami, jeden, Khamul, był Easterlingiem. Najsilniejszym Nazgulem, a wcześniej zapewne najpotężniejszym z obdarowanych był Czarnoksiężnik z Angmaru.

Pierścienie same w sobie posiadały moc, która dawała użytkownikom pewne ponadnaturalne właściwości, w tym możliwość wpływu na innych. Dawały ich użytkownikom bardzo długie życie, lecz wyniszczały ich jednocześnie.

Nie jest pewne czy Nazgule nosiły pierścienie, czy Sauron zabrał je im. Frodo nie widział żadnego z pierścieni podczas kontaktu z Nazgulami na Amon Sûl. Ponadto, pierścienie te ubrane dawały by im pełną niewidzialność, łącznie z noszonymi opończami.