FANDOM


Disambig
Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia. Zobacz ją tutaj - Fastitocalon.


Legend
Ten artykuł dotyczy treści legendarnej. Nie ma pewności co do jej istnienia w obrębie Legendarium.


Fasticalon – nazwa, zapewne własna, wielkiego ostatniego rybo-żółwia z opowiastki hobbickiej pod tym samym tytułem ("Fastitocalon"). Był on tak potężny, że marynarzom przypominał wyspę (włącznie z roślinnością). Gdyby się obudził, nierozważne wylądowanie na jego grzbiecie mogło grozić zatopieniem. Nie wiadomo, czy stworzenia takie istniały czy były tylko legendą.

EtymologiaEdytuj

Nazwa pochodzi od przetłumaczonego słowa z Shire'u astitocalon. Oryginalnie pochodzi natomiast od greckiego Aspido-chelōne znaczącego "żółw o okrągłej skorupie służącej do ukrycia".