FANDOM


Disambig
Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia. Zobacz ją tutaj - Elendur.


Elendur (3299 DE - 2 TE) – Dúnadan, najstarszy syn Isildura (jego matka nie była znana z imienia). Brat Aratana, Ciryona i Valandila. Jako najstarszy syn to on miał przejąć tron Arnoru. Zginął zabity przez orków, wraz z ojcem i braćmi (oprócz Valandila) na Polach Gladden.