FANDOM


Disambig
Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia. Zobacz ją tutaj - Elendur.


Elendur (3299 DE - 2 TE) – Dúnadan, najstarszy syn Isildura (jego matka nie była znana z imienia). Brat Aratana, Ciryona i Valandila. Jako najstarszy syn to on miał przejąć tron Arnoru. Zginął zabity przez orków, wraz z ojcem i braćmi (oprócz Valandila) na Polach Gladden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.