FANDOM


Eldalondë – miasto i ważny port na wyspie Númenor. Leżało u ujścia rzeki Nunduinë, po środku wielkiej zatoki Eldanna. W pierwszych wiekach istnienia było jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc przez Eldarów z wyspy Tol Eressëa. Kiedy Ludzie Króla zaczęli zyskiwać władzę w państwie, elfowie kierowali się raczej na północ, do Andúnië, którego książęta zawsze serdecznie ich witali. Eldalondë leżało w niewielkiej, ale różniącej się znacząco od innych, krainie Nísimaldar.

Númenor

Forostar Sorontil • Przylądek Północny
Hyarrostar Rómenna • Nindamos
Andustar Andúnië • Zatoka Andúnië • Zatoka Eldanny • Eldalondë • Nísimaldar • Nísinen
Mittalmar Arandor • Armenelos • Meneltarma • Tarmasundar • Noirinan • Emerië • Biały Dom Erendis • Nunduinë • Siril
Inne lokacje Orrostar • Hyarnustar

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.