FANDOM


Czarni Númenorejczycy – potomkowie mieszkańców Númenoru, którzy ulegli wpływom Saurona (ówczesnego doradcy królewskiego Ar-Pharazôna). Sprzeciwiali się Valarom i zaczęli kultywować wiarę w Wielką Ciemność, oddając boską cześć Morgothowi. Pod koniec Drugiej Ery osiedlili się w Umbarze, lud ten jednak szybko podupadał i wymieszał się z innymi mieszkańcami tych ziem.

Nieustannie prowadzili wojny z Gondorem, a ich potomkami byli Korsarze, którzy kontynuowali zaciekłą wojnę przeciwko Białemu Drzewu. Prawdopodobnie Rzecznik Saurona należał do tego plemienia.

Także trzech Nazgûli pochodziło od Czarnych Númenorejczyków. Niektórzy przypuszczają, że imiona dwóch z nich to prawdopodobnie Herumor i Fuinur.