FANDOM


Carnen – rzeka mająca swoje źródło w Żelaznych Wzgórzach. Płynęła przez Rhovanion. Po około 250 milach łączyła się z Celduiną, by razem z nią, po następnych dwustu milach, wpadać do Morza Rhûn.