FANDOM


Biały Dom Erendis – budynek, prawdopodobnie dwór, który król Tar-Meneldur wybudował i podarował swojej synowej, Erendis. Miał wynagrodzić jej tęsknotę za mężem, Tar-Aldarionem, który znikał na całe lata żeglując po Belegaerze. Wychowywała córkę, jedyne dziecko królewskiej pary, Ancalimë. Z czasem miejsce to nabrało charakteru niemal kultycznego, a sama Erendis przez mieszkańców krainy traktowana była jako władczyni i jednocześnie jako święta.

Númenor

Forostar Sorontil • Przylądek Północny
Hyarrostar Rómenna • Nindamos
Andustar Andúnië • Zatoka Andúnië • Zatoka Eldanny • Nísinen • Oromet
Nísimaldar Eldalondë
Mittalmar Arandor • Armenelos • Meneltarma • Tarmasundar • Noirinan • Emerië • Biały Dom Erendis • Nunduinë • Siril
Inne regiony Orrostar • Hyarnustar