FANDOM


Avarin - język, a właściwie grupa języków elfów Avarich, tych którzy nie wyruszyli na Wielką Wędrówkę. Prawie wszystko co wiadomo o tych językach pochodzi z nazw 6 plemion na które miał się podzielić ten szczep. Jest to jedno słowo kwendi pochodzące z prymitywnego elfickiego. Słowo to oznacza elf, ale dla grupy języków avari miało znaczenie "lud" ("ludzie, my, naród" w odróżnieniu od tych którzy zdezerterowali, odeszli). Dzięki analizie 6 odmian tego słowa możemy prześledzić nieco historię.

 • Kindi - Brzmienie zbliżone do oryginału, posiada końcówkę mnogą -i podobnie jak w quenyi - co może świadczyć o bliskości i wzajemnych wczesnych wpływach.
 • Cuind - połowiczna samogłoska w (łe) została wydłużona w ui, słowo straciło jednak końcówkę. Prawdopodobnie w liczbie mnogiej brzmiało "cund".
 • Hwenti - oboczność k-hw, zmiękczenie końcowego d na t. Zmiany niewielkie, świadczą również o wzajemnej bliskości z Eldarami.
 • Windan - Słowo straciło początkowe k-, język rozwinął nową formę końcówki liczby mnogiej -n, jednak możemy spotkać taką formę też w quenyi, gdzie znajdujemy końcówkę odmiejscową -ssen. Obie musiały pochodzić od pierwotnego -m, wywodzącego się od -f od którego pochodzi końcówka -i.
 • Kinn-lai - Ta forma jest bliska formie Kindi, wzbogacona o wzmocnienie lai (lud). Słowo lië znajdujemy w quenyi i znaczy ono to samo
 • Penni - w formie tej znajdujemy tą samą oboczność k- do p- jak w telerinie. Z drugiej strony widać to samo przejście nd - nn jak w słowie Kinn-lai. Forma ta ma pochodzić bezpośrednio od Telerich z Doliny Anduiny.

Po analizie widać, że istniały tu trzy grupy, każda po dwa plemiona, pierwsza dłużej związana z Eldarami, być może to elfy wywodzące się z grupy Tatyarów (późniejszych Ñoldorów), druga prawdopodobnie wschodnia i trzecia mająca kontakty z grupami Telerich w Dolinie Anduiny.

Znane są informacje w pewnym stopniu potwierdzające taką historię. Imię Eöl nie pochodzi z żadnego znanego języka elfickiego, przypuszcza się że wywodziło się właśnie z avarinu, jakkolwiek elf ten był Nandorem.[1] Jest także wiadome, że ludzie Bëora mieli długie kontakty z elfami mroku na wschód od Gór Mglistych i od nich zapożyczyli wiele słów i form. Prawdopodobnie nie chodzi tu o Nandorów gdyż brakuje tam wyraźnych związków leksykalnych.[2] Faramir stwierdził, że wszystkie ludzkie języki pochodzą od elfów. Jeśli było by to prawdą, z racji na okres w dziejach mogły to być tylko ludy Avari.[3][4] Również Krasnoludowie wydaje się mają słowa pochodzenia avarińskiego, w szczególności Rukhs - "ork" - które wywodzi się z pierwotnego ruku a znali je oni na długo przed kontaktami w Beleriandzie. Musieli więc uzyskać to słowo właśnie od Avarich w górach Orocarni.

Ciekawostki Edytuj

 • Tolkien umieścił informacje o 6 plemionach Avarich we wczesnej wersji dodatków. Potem nie rozwijał tego tematu będąc bardziej zainteresowanym językami elfów zachodu. Jednak w niektórych miejscach znajdują się informację mogące potwierdzić istnienie tych języków i ludów.

Przypisy Edytuj

 1. J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien (ed.), The War of the Jewels, "Part Four. Quendi and Eldar"
 2. J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien (red.), Silmarillion, Quenta Silmarillion, Ludzie przybywają na Zachód
 3. J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, Dwie wieże, „O ziołach i potrawce z królika
 4. J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, Powrót króla, „Oblężenie Gondoru