FANDOM


Zasady przyznawania uprawnień

  1. Kandydat zgłaszany jest przez obecnych administratorów. Administratorzy oraz kandydat muszą potwierdzić swoimi podpisami kandydaturę, by głosowanie było ważne.
  2. Uprawnieni do głosowania są użytkownicy posiadający co najmniej 200 edycji w przestrzeni głównej oraz co najmniej miesięczny staż, gdzie za moment, od którego liczy się staż przyjmuje się pierwszą edycję wykonaną w przestrzeni głównej Śródziemie Wiki.
  3. W dyskusji może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik.
  4. O przyznaniu uprawnień decyduje ⅔ nieskreślonych głosów popierających kandydaturę.
  5. W razie odrzucenia kandydatury, kandydata można ponownie zgłosić po upływie 30 dni.
  6. Głosowanie nad nadaniem uprawnień moderatora trwa trzy dni (72 godziny), a głosowanie nad nadaniem uprawnień administratora trwa siedem dni (168 godzin).

archiwum 2014archiwum 2015archiwum 2016

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki