FANDOM


Śnieżny Potok - potok płynący z Gór Białych w Rohanie, dopływ rzeki Entów.

Przebieg Edytuj

Śnieżny Potok wypływał ze źródła w okolicach Nagiego Wierchu w Białych Górach w kierunku północnym, płynąc zachodnim skrajem doliny Harrowdale u podnóża góry Dwimorberg. Wypływając z Gór okrążał od zachodu Edoras, kierując się następnie na zachód, by po przepłynięciu ok. 12 staj przez stepy Rohanu wpaść do Rzeki Entów nieopodal jej ujścia.

Charakterystyka Edytuj

Był bystrym, rwącym górskim potokiem, płynącym w skalnym łożysku. Zbierał liczne dopływy spływajace z Gór po jego obu stronach. Tereny otaczające go w Harrowdale były porośnięte trawą, oraz świerkami, a po minięciu Edoras jego brzegi porastały liczne wierzby i sitowie. Potok stanowił naturalną granicę między Wschodnią i Zachodnią bruzdą Rohanu.